Aftrek BTW woning, dak of overkapping met zonnepanelen?

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping. De zonnepanelen hebben zelf geen functie als dakbedekking. De particulier vraagt BTW terug over de (aanleg van de) zonnepanelen, 50% van het dak en de overkapping. De Belastingdienst kent alleen aftrek toe over de (aanleg van de) zonnepanelen zelf. Wie heeft gelijk?

Volgens de rechter heeft de Belastingdienst gelijk.  

De particulier zou de kosten voor de bouw van de woning en de overkapping ook hebben gemaakt, wanneer hij niet de zonnepanelen zou hebben aangeschaft. Daarom zijn de uitgaven voor het dak en de overkapping niet gedaan ten behoeve van het met zonnepanelen opwekken en tegen vergoeding leveren van energie, de BTW-belaste activiteit. Daarmee ontbreekt rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw van de woning en de overkapping enerzijds en de levering van energie anderzijds.

De kosten voor de bouw van de woning en de overkapping maken ook geen deel uit van de algemene kosten voor het opwekken van energie. Bovendien zijn de kosten voor de aanleg van de woning en de overkapping niet (deels) opgenomen in de prijs van de verrichte prestaties, het leveren van energie.

Let op: In een vergelijkbare zaak wilde een koper van een rijwoning met losse zonnepanelen op het dak de BTW op een deel van de bouwkosten van de woning in aftrek brengen. Op basis van eenzelfde argumentatie wijst de rechter ook dat af. Uitsluitend de BTW op de (aanleg van de) zonnepanelen is aftrekbaar.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op