Ontslag op staande voet peperdure oplossing

Een koerier met een salaris van € 1.300 bruto per maand wordt begin februari 2020 op staande voet ontslagen, in de laatste maand van zijn tijdelijke contract. Dat komt zijn werkgever te staan op een veroordeling tot betaling van bijna € 8.000. Wat is er aan de hand?

Redenen ontslag op staande voet
In de brief waarin het ontslag op staande voet wordt bevestigd, noemt de werkgever als dringende redenen dat de koerier werk heeft geweigerd, gedreigd heeft de auto tegen een boom te parkeren en onverantwoordelijk rijgedrag heeft vertoond.

Werkweigering
De koerier moest zakelijke vrachten met valse papieren tegen het veel lagere tarief voor particulieren door de tunnel naar Engeland brengen. Hij was een paar keer door de douane gecontroleerd. Daarom wilde hij het zo niet meer doen.

Dat de koerier weigert om tegen de geldende regels in gebruik te maken van de personentrein, kan volgens de rechter geen dringende reden opleveren voor een ontslag op staande voet. Zelfs al zou het niet in strijd zijn met de geldende regels, dan had de werkgever eerst een gesprek moeten aangaan, dat schriftelijk vastleggen en de koerier vervolgens eerst te waarschuwen, voordat een ontslag op staande voet kon worden gegeven.

Dreigement auto tegen boom te parkeren
De werknemer legt de rechter uit dat hij het gevaarlijk vond om na een vermoeiende werkdag van acht uur nog een rit naar Engeland te maken en dat het gevaar bestond dat hij vanwege die vermoeidheid tegen een boom zou rijden. De werkgever kan niet aannemelijk maken dat de koerier gedreigd heeft om opzettelijk met de auto tegen een boom te rijden.

Onverantwoord rijgedrag
De werkgever maakt het gestelde onverantwoorde rijgedrag in de brief en bij de rechter niet concreet. Volgens de werkgever heeft hij de koerier in 2018 en 2019 een waarschuwing gegeven voor onverantwoord rijgedrag. Dat betekent volgens de rechter dat van een onverwijld gegeven ontslag op staande voet om deze reden geen sprake kan zijn.

Veroordeling werkgever
De werkgever moet betalen:

  • billijke vergoeding
  • vergoeding wegens onregelmatige opzegging
  • transitievergoeding
  • loon plus wettelijke verhoging van 20%
  • niet opgenomen vakantiedagen
  • vakantiegeld
  • aanzegvergoeding wegens te late aanzegging einde tijdelijk contract
  • proceskosten
  • wettelijke rente tot aan de dag van de gehele betaling

In totaal komt dit, zonder de wettelijke rente, uit op een bedrag van ruim € 7.700.

Let op: Als de werkgever twee weken eerder had besloten het contract van de koerier niet te verlengen, en als hij dit tijdig schriftelijk had aangezegd, had hij € 4.600 bespaard. De koerier zou dan slechts recht hebben op het loon over februari, niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeld.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op