Wat moet je doen in 2020?

Wat moet je doen in 2020?

Waar moet je in 2020 rekening mee houden? Je vindt het in onze nieuwsbrief vol startpunten voor zowel werkgevers als werknemers.

Download hier onze nieuwsbrief!

Hier lees je alles over;

Startpunten voor de ondernemer

 • Start afbouw maximale zelfstandigenaftrek
 • Stand van zaken opvolger Wet DBA
 • Minder kostenaftrek in de hoogste belastingschijf
 • Gebruik uw nieuwe btw-id
 • Jaaraangifte btw alleen voor natuurlijke personen
 • EIA ook voor CO2-uitstootbeperkende investeringen
 • Doe tijdig opgave uitbetaalde bedragen aan derden
 • Bewijs vervoer of verzending naar andere lidstaat gewijzigd
 • Start nieuwe kleineondernemersregeling
 • Geldig btw-id afnemer verplicht voor nultarief
 • Aanwijzing als intracommunautaire levering bij ketentransacties
 • 9%-tarief voor digitale media
 • Geen administratieve knelpunten meer bij voorraden op afroep
 • Denk aan de btw-deadlines bij onroerende zaken
 • Minder kosten voor Brede weersverzekering
 • Borgstellingsregeling voor extra krediet startende boeren met duurzaam bedrijf

 

Startpunten voor de DGA

 • Vpb-tarieven in 2020
 • Hoger box-2-tarief
 • Check voorwaartse verliesverrekening ab-verlies
 • Controleer voorwaartse verliesverrekening Vpb-verliezen
 • Nog voordelig afschrijven op uw bedrijfspand?
 • Laat uw rekening-courant niet te hoog oplopen
 • Start UBO-registratie uitgesteld

 

Startpunten voor werkgevers en werknemers

 • Meer vrije ruimte voor MKB-werkgevers
 • Meer tijd voor aangeven eindheffing
 • Meer bijtellen voor uw elektrische auto van de zaak
 • Start bijtelling fiets
 • Meer tijd om lage WW-premie veilig te stellen
 • Start MKB-verzuim-ontzorgverzekering
 • Premie Zvw 2020
 • Minder Lage-inkomensvoordeel
 • LKV voor doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden verruimd
 • Inkomensvoorziening oudere werklozen verlengd
 • Nog een tijdelijk contract aanbieden?
 • AOW-leeftijd blijft gelijk
 • Bied oproepkrachten tijdig vaste uren aan
 • Andere wijzigingen voor oproepkrachten
 • Lagere transitievergoeding

 

Startpunten voor elke belastingbetaler

 • Nu al twee tariefschijven
 • Ruimere heffingskortingen
 • Lager eigenwoningforfait en minder renteaftrek
 • Afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
 • Langer aftrek scholingsuitgaven
 • Minder kostenaftrek
 • Box-3-heffing verlaagd
 • Meer kinderopvangtoeslag
 • Vermogenstoets zorgtoeslag verhoogd
 • Berichten Belastingdienst per post of elektronisch ontvangen
 • Wat gaat u doen met uw levenslooptegoed?
 • Invoering roettax voor diesel(bestel)auto’s

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op