Wijzigingen vennootschapsbelasting

Heeft u een BV en maakt die meer winst dan 200.000 euro? Dan gaat helaas een eerder aangekondigde belastingverlaging niet door. Dat blijkt uit de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. In 2020 blijft het hoge tarief van de vennootschapsbelasting namelijk gelijk. Pas vanaf 2021 gaat het omlaag, maar minder dan eerder aangekondigd. Hoe zit dat precies en wat verandert er nog meer voor ondernemers met een BV?

Tarief
Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten vanaf 200.000 euro blijft 25 procent. Pas in 2021 daalt het naar 21,7 procent. Het lage tarief op winsten tot en met 200.000 euro daalt in 2020 wel naar 16,5 procent (nu 19 procent).

Aanpassing belastingrente
Vanaf 1 januari 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als een ondernemer de aangifte indient voor de eerste dag van de zesde maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (dit is meestal 1 juni) en de ingediende aangifte juist is.

Aangekondigde maatregelen vennootschapsbelasting vanaf 2021
Het kabinet is van plan om nog drie maatregelen te nemen voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregelen komen in het Belastingplan 2021.

  1. Verhoging van het tarief van de innovatiebox
    Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Het tarief van deze innovatiebox is nu 7 procent. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit naar 9 procent.
  2. Liquidatie- en stakingsverlies minder vaak aftrekbaar
    Bedrijven kunnen verliezen lijden als een bedrijfsactiviteit in het buitenland of een dochteronderneming stopt. Ze mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt aangepast. De mogelijkheden voor bedrijven om deze verliezen af te trekken, worden beperkt.
  3. Geen korting meer als vennootschapsbelasting in één keer betaald wordt
    Bedrijven kunnen nu onder voorwaarden korting krijgen als zij de vennootschapsbelasting in één keer betalen. Vanaf 1 januari 2021 verdwijnt deze korting.

Tip: Een overzicht van de kabinetsplannen met het vennootschapsbelastingtarief vindt u hier.

Ons werk blijft mensenwerk. Daarom maken wij ook werk van onze mensen.

Neem contact op